מסלול מורות

עד 10 תלמידים
420 לשנה מראש
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • סביבת למידה מתוקשבת, חווייתית ומהנה
 • סיפורים מעניינים, מגוונים המחוברים לעולמם של הילדים
 • מגוון משחקים ופעילויות הדרגתיות ומגוונות, המסייעות בקידום ושיפור יכולת הקריאה
הכי מתשלם למורות

מסלול משפחתי

עד 3 ילדים
240 לשנה מראש
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • סביבת למידה מתוקשבת, חווייתית ומהנה
 • סיפורים מעניינים, מגוונים המחוברים לעולמם של הילדים
 • מגוון משחקים ופעילויות הדרגתיות ומגוונות, המסייעות בקידום ושיפור יכולת הקריאה
הכי פופולרי

מסלול אישי

ילד אחד
120 לשנה מראש
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • סביבת למידה מתוקשבת, חווייתית ומהנה
 • סיפורים מעניינים, מגוונים המחוברים לעולמם של הילדים
 • מגוון משחקים ופעילויות הדרגתיות ומגוונות, המסייעות בקידום ושיפור יכולת הקריאה
הכי משתלם

לחודש אחד

ילד אחד
60 לחודש אחד בלבד
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • סביבת למידה מתוקשבת, חווייתית ומהנה
 • סיפורים מעניינים, מגוונים המחוברים לעולמם של הילדים
 • מגוון משחקים ופעילויות הדרגתיות ומגוונות, המסייעות בקידום ושיפור יכולת הקריאה
מתאים להתנסות

לחודש אחד

ילד אחד
60 לחודש אחד בלבד
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • סביבת למידה מתוקשבת, חווייתית ומהנה
 • סיפורים מעניינים, מגוונים המחוברים לעולמם של הילדים
 • מגוון משחקים ופעילויות הדרגתיות ומגוונות, המסייעות בקידום ושיפור יכולת הקריאה
מתאים להתנסות

מסלול אישי

ילד אחד
120 לשנה מראש
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • סביבת למידה מתוקשבת, חווייתית ומהנה
 • סיפורים מעניינים, מגוונים המחוברים לעולמם של הילדים
 • מגוון משחקים ופעילויות הדרגתיות ומגוונות, המסייעות בקידום ושיפור יכולת הקריאה
הכי משתלם

מסלול משפחתי

עד 3 ילדים
240 לשנה מראש
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • סביבת למידה מתוקשבת, חווייתית ומהנה
 • סיפורים מעניינים, מגוונים המחוברים לעולמם של הילדים
 • מגוון משחקים ופעילויות הדרגתיות ומגוונות, המסייעות בקידום ושיפור יכולת הקריאה
הכי פופולרי

מסלול מורות פרטיות

עד 10 תלמידים
420 לשנה מראש
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • סביבת למידה מתוקשבת, חווייתית ומהנה
 • סיפורים מעניינים, מגוונים המחוברים לעולמם של הילדים
 • מגוון משחקים ופעילויות הדרגתיות ומגוונות, המסייעות בקידום ושיפור יכולת הקריאה
הכי משתלם למורות

מסלול בתי ספר

בלי הגבלה
- מחיר מלא באימייל
 • מערכת אבחון ומיפוי אשר תאפשר לכם לקבל תמונה מלאה
 • אין הגבלה על כמות כיתות או תלמידים
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • סביבת למידה מתוקשבת, חווייתית ומהנה
 • סיפורים מעניינים, מגוונים המחוברים לעולמם של הילדים
 • מגוון משחקים ופעילויות הדרגתיות ומגוונות, המסייעות בקידום ושיפור יכולת הקריאה

מסלול בתי ספר

בלי הגבלה
- מחיר מלא באימייל
 • מערכת אבחון ומיפוי אשר תאפשר לכם לקבל תמונה מלאה
 • אין הגבלה על כמות כיתות או תלמידים
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • סביבת למידה מתוקשבת, חווייתית ומהנה
 • סיפורים מעניינים, מגוונים המחוברים לעולמם של הילדים
 • מגוון משחקים ופעילויות הדרגתיות ומגוונות, המסייעות בקידום ושיפור יכולת הקריאה
מערכת ייחודית