אורתוגרפיה

זְכִירַת רְצָפִים

 התלמידים יחזקו את הידע האורתוגרפי שלהם ואת זיכרון העבודה על-ידי חשיפה חוזרת ונשנית למילים במשפט. (ראו הסבר מפורט בפעילות 1). מופיעים על המסך שלטים בצבעים שונים, ועל כל שלט מופיעה מילה. התלמידים מתבקשים ללחוץ על השלטים לפי הסדר שיוצגו, ולקרוא את המילים. בהתחלה מוצגת מילה אחת, אחר-כך מובא רצף של שתי מילים, של שלוש מילים וכן הלאה. כשהשלט הראשון מוצג, הוא מואר, והמילה מושמעת. לאחר מכן שוב מואר אותו שלט, ואחריו מואר שלט נוסף, ובתוך כך המילים נשמעות. הילדים לוחצים על שני השלטים באותו הסדר ואומרים את המילים. אחר-כך עוברים לשלושה שלטים וכן הלאה. המילים מוצגות לפי הסדר שלהן במשפט, ולבסוף נוצר משפט מהטקסט (כמו ב"משפטי פירמידה"). 

כדי ליצור תחושת מסוגלות, בהתחלה יהיו במשפטים חמש מילים, אחר-כך שש מילים ואחר-כך שבע מילים. הקריאה הדרגתית, בכל פעם מתווספת מילה אחת מתוך המשפט. התלמידים נחשפים למילים שוב ושוב בצורה חווייתית, כך שהמילה נקלטת בסוף בצורה אורתוגרפית.

סריקה מהירה

זְכִירַת רְצָפִים

התלמידים יחזקו את הידע האורתוגרפי שלהם ואת זיכרון העבודה על-ידי חשיפה חוזרת ונשנית למילים במשפט. (ראו הסבר מפורט בפעילות 1). מופיעים על המסך שלטים בצבעים שונים, ועל כל שלט מופיעה מילה. התלמידים מתבקשים ללחוץ על השלטים לפי הסדר שיוצגו, ולקרוא את המילים. בהתחלה מוצגת מילה אחת, אחר-כך מובא רצף של שתי מילים, של שלוש מילים וכן הלאה. כשהשלט הראשון מוצג, הוא מואר, והמילה מושמעת. לאחר מכן שוב מואר אותו שלט, ואחריו מואר שלט נוסף, ובתוך כך המילים נשמעות. הילדים לוחצים על שני השלטים באותו הסדר ואומרים את המילים ולבסוף נוצר משפט מהטקסט (כמו ב"משפטי פירמידה").