סיפורים במודל SEL

המחוברים לעולמם של הילדים

הנושאים לסיפורים בקשת נבחרו בקפידה. הם עוסקים בהתמודדות בפן הרגשי – חברתי, בנושאים מחיי היום-יום של התלמידים, כמו: קבלת השונה, חמלה, חשיבה חיובית, מחשבה יוצרת מציאות, אהבה לטבע, מִחזוּר וקיימות, קבלת מרות, אמפתיה, יצירתיות, ניפוץ סטריאוטיפים, שוויון בין המינים, מגדר ועוד.

הזמינו עכשיו בגפ"ן - 43316

סביבת למידה

חוויתית לקידום

שטף קריאה

סביבת הלמידה קשת מיועדת לתלמידי בית ספר היסודי, שרכשו את אבני היסוד בקריאה ונמצאים במעבר לקריאה שוטפת. 

נגן וידאו
נגן וידאו

הייחודיות של קשת

מה מיוחד בקשת

סיפורים במודל SEL

המחוברים לעולמם של הילדים

הנושאים לסיפורים בקשת נבחרו בקפידה. הם עוסקים בהתמודדות בפן הרגשי – חברתי, בנושאים מחיי היום-יום של התלמידים, כמו: קבלת השונה, חמלה, חשיבה חיובית, מחשבה יוצרת מציאות, אהבה לטבע, מִחזוּר וקיימות, קבלת מרות, אמפתיה, יצירתיות, ניפוץ סטריאוטיפים, שוויון בין המינים, מגדר ועוד.

מגוון אסטרטגיות למידה 

המסייעות בקידום ושיפור יכולת הקריאה

למידה בקשת מציבה בפני התלמידים אתגרים ותחרות, מאפשרת להם ללמוד ברמות קושי שונות, המותאמות ליכולותיהם. באמצעות מגוון רחב ומוכח של אסטרטגיות למידה, התלמידים חוזרים על אותה הפעילות שוב ושוב, ובכך נוצרת תחושת שליטה ומסוגלות.

פלטפורמה משחקית הולסיטית

המאפשרת למידה משחקית מעצימה

קשת  הופכת את תהליך ההקניה של חומר חד-גוני לחוויה מלהיבה ומרתקת. לכל תלמיד.ה יש דמות ייחודית אותה הם משדרגים. כל תרגול הוא מקום להעצמה ע"י מטבעות, יהלומים וכוכבים. השימוש בשפה דיגיטלית אשר מוכרת לילדים ממשחקים אחרים בנייד,
מאפשרת התמודדות עם חסמים ופחדים מלקרוא.

מיפוי יכולות התלמידים

נותן תמונה מלאה על מה אפשרי עבורם

מיפוי יכולות התלמידים  בקשת מאפשרת לכל מורה להתאים פעילויות לכל תלמיד ותלמידה בהתאם לצורכיהם באמצעות שיוך משימות. כמו-כן המורים יכולים לעקוב אחר ההתקדמות של כל אחד ואחת מהתלמידים ולבקר את פעולותיהם. 
פתחו כיתה בכל גודל, לכל שכבה, בהתאם לצרכים החינוכיים שלכם.

סביבת למידה חוויתית

לקידום שטף קריאה

קשת מיועדת לתלמידי בית ספר היסודי, שרכשו את אבני היסוד בקריאה ונמצאים במעבר לקריאה שוטפת. 

מה מיוחד בקשת

סיפורים במודל SEL

המחוברים לעולמם של הילדים

הנושאים לסיפורים בקשת נבחרו בקפידה. הם עוסקים בהתמודדות בפן הרגשי – חברתי, בנושאים מחיי היום-יום של התלמידים, כמו: קבלת השונה, חמלה, חשיבה חיובית, מחשבה יוצרת מציאות, אהבה לטבע, מִחזוּר וקיימות, קבלת מרות, אמפתיה, יצירתיות, ניפוץ סטריאוטיפים, שוויון בין המינים, מגדר ועוד.

המחוברים לעולמם של הילדים

סיפורים במודל SEL

הנושאים לסיפורים בקשת נבחרו בקפידה. הם עוסקים בהתמודדות בפן הרגשי – חברתי, בנושאים מחיי היום-יום של התלמידים, כמו: קבלת השונה, חמלה, חשיבה חיובית, מחשבה יוצרת מציאות, אהבה לטבע, מִחזוּר וקיימות, קבלת מרות, אמפתיה, יצירתיות, ניפוץ סטריאוטיפים, שוויון בין המינים, מגדר ועוד.

מגוון משחקים ופעילויות הדרגתיות

המחוברים לעולמם של הילדים

למידה בקשת מציבה בפני התלמידים אתגרים ותחרות, מאפשרת להם ללמוד ברמות קושי שונות, המותאמות ליכולותיהם. באמצעות משחקים הם חוזרים על אותה הפעילות שוב ושוב, ובכך נוצרת תחושת שליטה ומסוגלות. הלמידה בסביבת הלמידה הזו הופכת את תהליך ההקניה של חומר חד-גוני לחוויה מלהיבה ומרתקת.

פלטפורמה משחקית הולסיטית

המאפשרת למידה משחקית מעצימה

קשת הופכת את תהליך ההקניה של חומר חד-גוני לחוויה מלהיבה ומרתקת. לכל תלמיד.ה יש דמות ייחודית אותה הם משדרגים. כל תרגול הוא מקום להעצמה ע"י מטבעות, יהלומים וכוכבים. השימוש בשפה דיגיטלית אשר מוכרת לילדים ממשחקים אחרים בנייד, מאפשרת התמודדות עם חסמים ופחדים מלקרוא.

מיפוי יכולות התלמידים

נותן תמונה מלאה של מה אפשרי

מיפוי יכולות התלמידים  בקשת מאפשרת לכל מורה להתאים פעילויות לכל תלמיד ותלמידה בהתאם לצורכיהם באמצעות שיוך משימות. כמו-כן המורים יכולים לעקוב אחר ההתקדמות של כל אחד ואחת מהתלמידים ולבקר את פעולותיהם. 
פתחו כיתה בכל גודל, לכל שכבה, בהתאם לצרכים החינוכיים שלכם.