סביבת למידה

חוויתית לקידום

שטף קריאה

סביבת הלמידה קשת מיועדת לתלמידי בית ספר היסודי, שרכשו את אבני היסוד בקריאה ונמצאים במעבר לקריאה שוטפת. קשת מגדירה את שטף הקריאה כמטרה.

Play Video

סיפורים מקוריים 

המחוברים לעולמם של הילדים

הסיפורים בקשת נבחרו בקפידה. הם עוסקים בנושאים מחיי היום-יום של התלמידים, כמו: קבלת השונה, חמלה, חשיבה חיובית, מחשבה יוצרת מציאות, אהבה לטבע, מִחזוּר וקיימות, קבלת מרות, אמפתיה, יצירתיות, ניפוץ סטריאוטיפים, שוויון בין המינים, מגדר ועוד.

מגוון משחקים ופעילויות הדרגתיות

המסייעות בקידום ושיפור יכולת הקריאה

למידה בקשת מציבה בפני התלמידים אתגרים ותחרות, מאפשרת להם ללמוד ברמות קושי שונות, המותאמות ליכולותיהם. באמצעות משחקים הם חוזרים על אותה הפעילות שוב ושוב, ובכך נוצרת תחושת שליטה ומסוגלות. הלמידה בסביבת הלמידה הזו הופכת את תהליך ההקניה של חומר חד-גוני לחוויה מלהיבה ומרתקת.

Play Video
Play Video

ניתוח נתונים ומעקב

אחר התלמידים מאפשר העצמה וכיוון

קשת מאפשרת לכל מורה להתאים פעילויות לכל תלמיד ותלמידה בהתאם לצורכיהם באמצעות שיוך משימות. כמו-כן המורים יכולים לעקוב אחר ההתקדמות של כל אחד ואחת מהתלמידים ולבקר את פעולותיהם. – תקף למנויים של 10 תלמידים ולבתי ספר

סביבת למידה

חוויתית לקידום

שטף קריאה

סביבת הלמידה קשת מיועדת לתלמידי בית ספר היסודי, שרכשו את אבני היסוד בקריאה ונמצאים במעבר לקריאה שוטפת. קשת מגדירה את שטף הקריאה כמטרה.

סיפורים מעניינים, מגוונים 

המסייעים בקידום ושיפור יכולת הקריאה

למידה בקשת מציבה בפני התלמידים אתגרים ותחרות, מאפשרת להם ללמוד ברמות קושי שונות, המותאמות ליכולותיהם. באמצעות משחקים הם חוזרים על אותה הפעילות שוב ושוב, ובכך נוצרת תחושת שליטה ומסוגלות. הלמידה בסביבת הלמידה הזו הופכת את תהליך ההקניה של חומר חד-גוני לחוויה מלהיבה ומרתקת.

Play Video

מגוון משחקים ופעילויות הדרגתיות

המסייעות בקידום ושיפור יכולת הקריאה

למידה בקשת מציבה בפני התלמידים אתגרים ותחרות, מאפשרת להם ללמוד ברמות קושי שונות, המותאמות ליכולותיהם. באמצעות משחקים הם חוזרים על אותה הפעילות שוב ושוב, ובכך נוצרת תחושת שליטה ומסוגלות. הלמידה בסביבת הלמידה הזו הופכת את תהליך ההקניה של חומר חד-גוני לחוויה מלהיבה ומרתקת.

Play Video

נתוח נתונים ומעקב

אחר התלמידים מאפשר העצמה וכיוון

קשת מאפשרת לכל מורה להתאים פעילויות לכל תלמיד ותלמידה בהתאם לצורכיהם באמצעות שיוך משימות. כמו-כן המורים יכולים לעקוב אחר ההתקדמות של כל אחד ואחת מהתלמידים ולבקר את פעולותיהם. – תקף למנויים של 10 תלמידים ולבתי ספר